Tại sao tôi phải đi thanh lọc?

Tôi và một người bạn vừa trải qua quá trình thanh lọc THÂN – TÂM – TRÍ gần 1 tháng tại Rừng Gọi dưới sự huớng dẫn của bạn Nguyễn Huỳnh Thuật tại Nam Cát Tiên, Đồng Nai. Thật sự là chúng tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Hôm qua, sau 2 tuần … Đọc tiếp Tại sao tôi phải đi thanh lọc?