VỀ LIỆU PHÁP 7T (BẢY T) RỪNG GỌI

Cuộc đời của chúng ta rất tuyệt vời. Cuộc đời luôn luôn vận động và chuyển biến không ngừng trong từng hơi thở đi vào đi ra. Mỗi hơi thở vào ra đó thì ta không còn là ta. Nhưng bây giờ chúng ta không ý thức rõ rằng một hơi thở đi vào mà chúng ta không thở ra là chúng ta không còn sống nữa, cho nên chúng ta cứ bám vào nhiều thứ.

Chúng ta bám vào cái thân này, chúng ta bám vào người thương của chúng ta, bám vào tài sản v.v. cho nên chúng ta cứ mãi khổ….

Xem thêm

CHUYÊN MỤC RỪNG GỌI

Về thiên nhiên thanh lọc và tự chữa lành, làm mới mình, buông thư và trải lòng với đất mẹ

TIN TỨC RỪNG GỌI