Báo cáo kết quả nhịn ăn online

27/06/2021 - runggoi

Kính mời cả nhà lắng nghe chia sẻ kết quả kỳ diệu của người thương nhịn ăn thanh lọc 3 ngày cùng Rừng Gọi và chia sẻ của chuyên gia thực dưỡng, đông y sĩ Đặng Ngọc Viễn (HCM) Viễn Ngọc Đặng, tác giả sách “Thực dưỡng và những cuộc hồi sinh kỳ diệu” cùng chuyên gia nhịn ăn và thực dưỡng Nguyễn Minh Thái (Đà Nẵng) Nguyễn Minh Thái.

https://fb.watch/6sl8JWrHWR

Xem ngay tại http://www.youtube.com/watch?v=pyaatg5FRnM