Nhịn ăn hiểu đạo sắc son
Nhịn ăn lợi lạc cháu con ông bà
Nhịn ăn bệnh tật tránh xa
Nhịn ăn trí sáng Phật Đà nơi tâm
Nhịn ăn thiền tập âm thầm
Nhịn ăn thân sạch phàm tâm không còn
Nhịn ăn khổ sở tiêu mòn
Nhịn ăn nghiệp sát không còn đeo mang
Nhịn ăn thoát khổ trần gian
Nhịn ăn khỏe nhẹ “lang thang” khắp trời
Nhịn ăn hỷ xả yêu đời
Nhịn ăn kết nối Đất Trời thiết tha
Nhịn ăn trở về nhà ta
Nhịn ăn rất khỏe nhà nhà yên vui!
Rừng Gọi, 30.9.2020, Nguyễn Huỳnh Thuật –

Previous articleTrả lời các câu hỏi về rừng gọi, Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng Nai
Next articleThanh lọc là chuyển nghiệp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here