Khoa học ăn chay và những lợi ích của việc nhịn ăn

03/11/2020 - runggoi

Cuốn sách KHOA HỌC ĂN CHAY do Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội phát hành năm 1993, có đề cập đến lợi ích của việc nhịn ăn.

Người thương hữu duyên tham gia thanh lọc cùng Rừng Gọi đều có trải nghiệm và cảm nhận ở những mức độ khác nhau.

Xin giới thiệu một số nội dung nói về lợi ích của việc này.