ANH NGUYỄN HUỲNH THUẬT CHIA SẺ THANH LỌC TẠI HÀ NỘI ĐẾN HẾT THÁNG 11/2020

04/11/2020 - runggoi

Sáng 3.11, anh Nguyễn Huỳnh Thuật chia sẻ tại cuộc họp BNI Hà Nội, chiều gặp gỡ các nhà báo môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tối uống trà cùng người thương.

Ngày 4.11, sáng chia sẻ ở Trụ sở chính Thái Hà Books, chiều chia sẻ tại Rừng Gọi Thủ Đô.

Ngày 5 và 6.11 tùy duyên thuận pháp.

Ngày 7 đến 11.11 tại Đại Lải – Vĩnh Phúc.

Ngày 12.11 chia sẻ với tăng thân yêu quý Hà Nội; tối uống trà cùng tăng thân Quê Lụa.

Ngày 13 đến 15.11 tại Sóc Sơn – Hà Nội.

Ngày 17.11 tại thực dưỡng Bồ Đề Nguyện, Hà Nội.

Ngày 18 và 19 tùy duyên thuận pháp.

Từ 20 đến 29.11 tại Sóc Sơn – Hà Nội.