THIỀN ÔM CÂY

17/09/2020 - runggoi

(1 trong 7 liệu pháp quan trọng trong quá trình thanh lọc Rừng Gọi)

Thương “người” cứ mãi vấn vương

Anh “em” hợp nhất tình thương tròn đầy

Thăng hoa mỗi phút mỗi giây

Rừng thiêng bao phủ ở đây bây giờ

Ôm “em” hạnh phúc bất ngờ

Bên “em” mát dịu suối thơ tuôn trào

“Người” về Rừng Gọi cởi trao

Như anh “em” đã bệnh nào chẳng lui?!

One thought on “THIỀN ÔM CÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *