Năng lượng dục không bị giới hạn bởi sex hay sinh sản

11/10/2020 - runggoi

Bạn: Anh chọn rời vợ con và quyết sống đời sống không gia đình nhỏ. Vậy vấn đề năng lượng dục anh xử lý thế nào?

Trả lời: Sống là dục, năng lượng dục không bị giới hạn vào sex hay sinh sản. Toàn thể năng lượng của vui chơi với sự sống, “ươm mầm xanh” và phụng sự là dục. Khi bạn thanh lọc sâu và ăn uống quân bình thì sẽ cảm rõ năng lượng dục không bao giờ mất đi hay suy giảm mà chỉ ngày càng lớn mạnh và chuyển hóa sang hướng yêu thương thiên nhiên, sinh sản ra những đứa con tinh thần và phụng sự xã hội.

Bạn: Điều này rất khó hiểu. Anh có thể giúp chia sẻ cho rõ hơn không?

Trả lời: Trên bình diện vật lí – điện dương và âm gặp gỡ và dục đã xảy ra. Bất kì chỗ nào các cực gặp gỡ, các đối lập gặp gỡ, nó là dục. Cho nên dục là rất rộng, thuật ngữ rất có tính không gian, nó không chỉ trong phạm vi liên hệ đến sex hay sinh sản. Sex hay sinh sản – tiếp nối huyết thống chỉ là một kiểu hiện tượng được chứa trong dục mà số đông thực hiện. Sinh sản tâm linh – tiếp nối tinh thần là sự lựa chọn và thực hiện của số ít và mình đã chọn.

Khi phúc lạc và cực lạc tối thượng tới bên trong bạn, nó ngụ ý cực dương và âm riêng của bạn đã đi tới gặp gỡ – vì mọi đàn ông đều là cả đàn ông và đàn bà, và mọi đàn bà là cả đàn ông và đàn bà. Bạn được sinh ra không chỉ từ đàn bà hay từ đàn ông, bạn được sinh ra từ việc gặp gỡ của các cái đối lập. Bố bạn đã đóng góp, mẹ bạn đã đóng góp. Bạn là mẹ bạn một nửa và bố bạn một nửa và họ cả hai cùng tồn tại bên trong bạn. Khi họ gặp gỡ bên trong, khi có sự hợp nhất (oneness) cực lạc xảy ra. Các vị tu sĩ ở hầu hết tất cả các truyền thống đều chọn con đường sinh sản – tiếp nối tâm linh và phụng sự xã hội như mình.

Phật ngồi dưới cây Bồ đề trong hợp nhất, trong cực lạc bên trong sâu sắc. Các lực bên trong đã gặp gỡ, chúng đã tan chảy vào trong nhau. Bây giờ sẽ không có nhu cầu tìm kiếm người đàn bà bên ngoài vì sự gặp gỡ đã xảy ra với người đàn bà bên trong. Và Phật là không gắn bó, hay không tách rời, với người đàn bà bên ngoài, không phải vì ông ấy chống lại đàn bà, nhưng vì hiện tượng tối thượng, hợp nhất, thăng hoa đỉnh cao đã xảy ra bên trong. Vòng tròn bên trong đã trở thành toàn thể, bây giờ nó là đầy đủ, trọn vẹn, không có xung đột và viên mãn.

Bạn: Em đã hiểu hơn và sẽ thanh lọc sâu, thực hành theo hướng dẫn của anh. Cám ơn anh nhiều.