Cuộc cách mạng nhịn ăn

19/06/2021 - runggoi

Đủ nắng hoa sẽ nở. Đủ duyên ắt sẽ gặp, đủ phước ắt sẽ hưởng.

Chiến thắng chính mình, chiến thắng tham dục nhất là dục ăn (đói khát ảo) là chiến thắng vĩ đại, vẻ vang nhất của đời người.

Chúc mừng tất cả người thương hữu duyên đến với Thanh lọc Rừng Gọi.