Đủ nắng hoa sẽ nở. Đủ duyên ắt sẽ gặp, đủ phước ắt sẽ hưởng.

Chiến thắng chính mình, chiến thắng tham dục nhất là dục ăn (đói khát ảo) là chiến thắng vĩ đại, vẻ vang nhất của đời người.

Chúc mừng tất cả người thương hữu duyên đến với Thanh lọc Rừng Gọi.

Previous articleĐẶC THÙ CỦA THANH LỌC RỪNG GỌI.
Next articleNHỊN ĂN ĐỊNH KỲ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here