Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng khai pháp về hạnh đầu đà

12/06/2024 - runggoi

Hòa Thượng Thích Trí Quảng – Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam – khai pháp khóa huân tu tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM. Đức Pháp chủ làm rõ một số pháp môn tu trong đó có hạnh đầu đà.

Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết Phật giáo có Phật giáo nguyên thủy, đại thừa và kim cang thừa. Pháp hành trì của Phật giáo nguyên thủy, đại thừa và kim cang thừa hoàn toàn khác nhau về hình thức. Mỗi pháp môn tu có điều đặc biệt riêng.

Đức Pháp chủ cho biết Phật giáo nguyên thủy tập trung để tu hành đạt mục tiêu ra khỏi sinh tử luân hồi. Đức Phật dạy muốn thoát khỏi sinh tử thì không lệ thuộc ba việc: cơm ăn (ăn uống), áo mặc và chỗ nghỉ (nơi ở). Không lệ thuộc vào môi trường thiên nhiên, không phụ thuộc vào môi trường xã hội.

Biểu hiện cao nhất của sự không lệ thuộc vào ba yếu tố đó và không lệ thuộc vào ngoại cảnh chính là thực hành 13 pháp tu đầu đà. “Thực tế, chỉ có Đại Ca Diếp thực hành được trọn vẹn hạnh này. Những người khác cũng thực hành một giai đoạn nào đó thôi. Đây là việc khó nhất. Vì mọi người chưa có phước đức đầy đủ như Đại Ca Diếp. Ngài có thân kim cương không ốm đau, nhịn đói được lâu ngày. Hạnh đầu đà là khó nhất trong đạo Phật, ai thực hành được thì đạt quả A la hán dễ dàng hơn”, Hòa thượng Thích Trí Quảng nêu.

Đại Ca Diếp là đầu đà đệ nhất được Đức Phật truyền tâm ấn để tiếp tục nối mạch Chánh pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *