THANH LỌC RỪNG GỌI TẠI NHÀ (ONLINE)

21/06/2021 - runggoi

RỪNG GỌI THÔNG BÁO TẠM DỪNG TIẾP NHẬN NGƯỜI THƯƠNG.

Hôm qua (Chủ Nhật, 20.6.2021) người thương thứ 10 (người thương cuối cùng) về Rừng Gọi và đã được cách ly 21 ngày theo quy định.

Người thương nào mong muốn về Rừng Gọi hoan hỷ tham gia thanh lọc Rừng Gọi tại nhà, chia sẻ trải nghiệm thực hành online. Khóa Thanh lọc online sắp tới từ ngày 25.6 đến ngày 27.6, đăng ký tại https://runggoi.com/2021/06/14/thanh-loc-rung-goi-online-thang-6-21

BTC Rừng Gọi sẽ thông báo thông tin cập nhật lên trang website runggoi.com và Fanpage Thanh lọc Rừng Gọi.