Vô thường nên thương không vấn vương!!!

23/09/2023 - runggoi

Lá xanh rồi lại úa tàn

Cùng thân tứ đại thanh nhàn rong chơi

Cuộc đời tuyệt lắm người ơi

Lắng nghe hơi thở, biển trời bao la

Thân này chẳng phải là ta

Hòa cùng pháp giới thiên hà mênh mông.

– Sư Rừng Gọi – * Villa Mây Trắng – Tp. Đà Lạt, thứ bảy ngày 23.09.2023 (mùng 9/8 âl năm Quý Mão, bắt đầu K31A tại Đăk Lăk VÀ K31C tại Ninh Bình)