Điều kỳ diệu của thanh lọc

13/10/2020 - runggoi

Được sự động viên của Anh Nguyễn Huỳnh Thuật, anh Hà Huy Bình, chủ homestay Cầu Treo, tại Nam Cát Tiên, đã tham gia khoá thiền Vipassana 10 ngày tại Pháp Đăng Thiền Tuệ vào tháng 12/2019. Anh Bình có nhiều chuyển hoá tích cực, bỏ rượu, thuốc lá, không còn đánh bắt cá và trồng dâu nuôi tằm.

Anh Thuật và anh Bình đã chia sẻ cởi mở với nhau về việc này.

https://www.facebook.com/nghthuat/videos/10220750940940563/