Bác sĩ Mích đang chia sẻ

27/06/2021 - runggoi

Đại tá, Bác sĩ, Thầy thuốc nhân dân Quách Văn Mích (Nguyên Giám đốc Viện Y học hàng không) đang chia sẻ cùng 221 người thương nhịn ăn thanh lọc Rừng Gọi ngày thứ 3.
👉 Vào zoom xem ngay:
📌 Link: https://zoom.us/j/4567895959?pwd=WVAyMWxCdTBmKzQ3R0ZWRUZEb2kwdz09
Zoom ID: 456.789.5959
MK: binhan

Thông tin khóa Thanh lọc Rừng Gọi online lần 1: https://runggoi.com/2021/06/14/thanh-loc-rung-goi-online-thang-6-21/